DEVALAR


:

CEPAD

Devalar é unha entidade firmante da Rede Española do Pacto Mundial

 

 

 


Europa Creativa. Convocatoria de propostas

01/06/2014 | -O SUB-PROGRAMA CULTURA de Europa Creativa axuda ás organizacións culturais e creativas coa intención de ofrecerlle soporte para actuar internacionalmente e promover o movemento transfronterizo de traballos culturais e a movilidade dos actores do sector. Promociona o lanzamento de proxectos de dimensión europea para o intercambio de contido cultural. Financia proxectos de cooperación, traduccións literarias, redes e plataformas.

Todos os esquemas contan co desenrolo dunha dimensión para nova audiencia. A principal novidade é o novo esquema de soporte a plataformas co obxectivo de mostrar talentos emerxentes e estimular a programación non nacional de actividades culturais europeas. Haberá máis innovacións incluiendo o novo instrumento financieiro para o Sector Creativo.


Datas de apertura e peche das convocatorias do SUB-PROGRAMA CULTURA:

>Plataformas Europeas: Apertura Decembro 2014- Peche 4º Mércores de Febreiro 2015.
>Proyectos de Cooperación: Apertura 1 Xullo 2014-Peche 1 Outubro de 2014
>Redes Europeas: Apertura Xullo 2016- Peche 1º Mércores de Outubro 2016


-O SUB- PROGRAMA DE MEDIOS de Europa Creativa axuda á industria do cine e audiovisual de Europa no desenvolvemento, distribución e promoción do seu traballo.Promove o lanzamento de proxectos con unha dimensión europea e o desenvolvemento de novas tecnoloxías. Busca facilitar o acceso das películas europeas e os traballos audiovisuais a mercados máis alá das fronteiras nacionais e comunitarias e financia esquemas de formación e desenvolvemento. Os esquemas de acceso a formación e mercados teñen unha dimensión "Mundus".

Para 2014 tres novas iniciativas en Desenvolvemento da Audiencia & Alfabetización do Cine, Co-produccións Internacionais e Video xogos serán lanzadas. Haberá máis innovacións incluíndo o novo instrumento financieiro para o Sector Creativo.
O sub- programa inclúe:

>Desenrolo - Video xogos
>Alcanzando á audiencia - Desenrolo da audiencia
>Fondos internacionais de co- producción
>Formación
>Apoio para acceso ao mercado único
>Apoio para acceso a mercados FPA
>Alcanzando á audiencia - Redes de cine
>Distribución - Apoio á automoticidade
>Distribución- Apoio aos agentes de ventas
>Apoio á distribución transnacional de películas europeas – o esquema "Cinema Selective"
>Apoio aos festivais de cine
>Apoio ao desenrolo de proxectos individuais e paquetes de proxectos (Slate Funding).
>Apoio á programación televisiva de Redes Europeas do audiovisual.

  

Máis información:

LINK Máis información:


 

 

Espanol
Galego
English  
NOVAS

CONVOCATORIAS ABERTAS

   


(c) 2004, Devalar Consultoría Europea • devalar@devalarconsult.com